Chodba ve skále - Karlovy Vary


Vstup do choby je z velké, ve skále vytesané místnosti
 
Vstup..

do 2x zalomené..

asi tak 50 metrų dlouhé chodby,

která končí vyústėním ve stráni.chodba má vybetonovanou podlahu

a jde se ven...

Nic podrobného o sklepu a chodbė nevím,  vstup je na zahradė opuštėného objektu v mėstské části Bohatice.

Zpėt