Bunkry linie Arpád - Zakarpatská Ukrajina

Siněvirský parkJeden z mnoha bunkrů, které zde narychlo budovali Maďaři k odražení  postupu "
Východokarpatské operace".

Zpět