PODZEMÍ V OKOLÍ PLZNĚ


Podzemní prostory různého typu se nacházejí všude po republice, nejinak je tomu v Plzni. I zde se můžeme setkat s historickým podzemí (hlavně v ulicích kolem náměstí), dále jsou to různé lochy, průzkumné štoly nebo doly. Technické sítě jsou nejvíce zastoupeny v prostoru sídliště Severní předměstí, dále v areálu Škodovky, teplárny nebo VŠ kolejí. Z vojenských podzemních objektů, nebo objektů CO je na území města několik protiatomových krytů a několik bunkrů. Za zmínku stojí i bývalá podzemní centrála Luftwaffe pod sídlištěm Vinice. 

                                                                                                                                                                                                         


Tak si mi kamarád nedávno postěžoval, že prý na web nedávám žádné fotky osob.... napravím to tedy malinkou galerií fotek z pradávných dob... Galerie ZDE