BUNKRY

Západní linie LO:

Jeden ze stovek bunkr¨ vzor 37, pat°ících do západní linie, nachází se u vsi PlᲠnedaleko silnice Plze˛ - Karlovy Vary Fotky

Udr×ovaný bunkr nedaleko St°íbra Fotky