Starý důl na Rokycansku


Tajemný starý důl na Rokycansku,

je opředen mnohými legendami.

Jedna z nich praví, že z dolu
vedla podzemní chodba na hrad Radyni,

 
jiná zase, že důl je napojen na podzemní systém pod celými Čechami.

Na povrchu je možno chodby sledovat podle kapliček a božích muk.

Do chodeb se vešel i koňský povoz a dalo se jimi dostat až pod vrch Blaník.

Naším průzkumem jsem zjistili,

že  tajná podzemní chodba vycházející z dolu je již značnš sesutá.Bylo provedeno měření a došli jsem k závěru,

že koňský povoz by se do chodby nevešel a že kočí by byl po prvních metrech bez hlavy.

Chodbami se tedy muselo pohánět tajemné oslí spřežení, 

 táhnoucí lůžkový povoz se spícím vojskem.

Ano, chodba mohla být určena pro rychlý podzemní přesun blanických rytířů z východu na západ!


Zpět