Pokus o těžbu černého uhlí, ve skále při silnici z Plzně do RadčicSkutečně se jedná jen o pokus o těžbu, jelikož nejdelší asi ze tří štol měří pouhých 5 metrů. Tuto štolu patrně obývá jakýsi muž (možná žena) bez domova, jelikož je vybavena matrací, kastrolem, lehce obnošenými svršky a jiným harampádím :-) Na poslední obrázku je patrná kostřička kočičky - jistě dělá obyvatelům veselou společnost.

Zpět