KANALIZACE
Kanalizace pod historickým centrem je jistě rozsáhlá, pro ty, kteří by si ji chtěli proběhnout jako krysičky:-) je následující odkaz na Vodárnu Plzeň a.s., kde jsou k dispozici i mapy stokové sítě. Tak hurá na plavbu do kanálů.....
Vyústění kanalizace do Radbůzy
Dálniční odvodňovací štola, vedoucí od Radobyčic na Slovany a dále do ČOV
Historická kanalizace v kladrubském klášteře