VS - Letiště Líně


hlavní vstup v suterénu, zavařený

detail sváru

vstup nouzovým výlezem

jedna z chodeb...

místností...

...

...

první protitlakové vrata - hlavní vstup

velitelský sál

rozbité informační tabule

detail stropu s ventilací

velitelský sál, pohled od hlavního vstupu 

dobová výzdoba

hlaví sál

?


nádrž na vodu

toalety

dobová výzdoba

...

boční vstup

utržené sluchátko

,,,

Jedná se o typizovaný zodolněný objekt, částečně zapuštěný pod povrchem terénu. Sloužil jako velitelské stanoviště 5. stíhacího leteckého pluku - Letiště Líně, opuštěn asi kolem roku 1991. V současné době značně zdevastovaný.

V dalších dvou odkazech, naleznete mnohem více fotek, proto jich sem více ani nedávám, ve třetím odkazu naleznete podrobný popis obdobného objektu nedaleko Čáslavi.


ODKAZY:

http://jdlavicka.rajce.idnes.cz/VS_Ples_letiste_Line_-_podzemni_kryt/

http://takatiky.rajce.idnes.cz/VS_letiste_Line/


Fortifikace.net - Obdobný objekt poblíž Čáslavi


Zpět