Protiletecký kryt Holýšov - Nový Dvůr


východní vstup

zkraje trochu bordelu

ale za první "křižovatkou"

je již vymeteno...pohled na druhé zalomení a nouzový výlez

pohled k vychodu

ventilace

kryt je v polovině rozdělen 

pohled k východu

západní vstup

Německý protiletecký kryt u obce Nový Dvůr, byl zbudován pravděpodobně společně s blízkým zajateckým táborem. Kryt, jak je vidět,  je jen zčásti pod zemí, cihlová klenba je zahrnuta zeminou, na povrchu je tedy patrný val. Kryt tvoří asi 60 metrů dlouhá, pětkrát zalomená chodba, kterou v polovině dělí cihlová zeď na dvě části.

O osudu mužského koncentračního tábora toho moc nevíme. Existenci tohoto tábora známe spíše než z dochovaných dokumentů ze vzpomínek pamětníků. Koncentrační tábor pro muže byl umístěn stejně jako ženský koncentrační tábor v bývalém ovčíně zabraném rodině Pičmanů. Ovčín se nacházel v těsném sousedství selské usedlosti. Je možné, že zde byly separovány především vzdělané osoby, u kterých byla obava, že by ovlivňovaly válečné zajatce pro Němce nežádoucím směrem. Pracovní síla těchto zajatců byla využívána především při výstavbě cvičné střelnice nedaleko továrny WERK II. Je také možné, že byli právě tito vězni nasazovány i na výstavbu výrobních objektů přímo v továrně WERK II. Poslední písemná zmínka o mužském koncentračním táboře pochází ze dne 31.1.1945. Zdroj: Mestoholysov.cz

Zpět