Velitelský kryt v kasárnách Bory


Vstup.

Zub času již zapracoval,

co z dřeva je,

 to už si vzal.

No částečně,

dřevo je shnilé,

na stěnách plíseň,

vše obestírá

hnilobná tíseň.:-)

Nouzový výlez..

..do zdi.

Výstup

Jedná se o celkem malý, protiletadlový kryt pro řídící štáb armády v bývalých borských kasárnách.

Zpět