Bližší informace se (stále ještě) připravují...

Aktualizace 24.01.10 níže

Původně vinné sklepy, po válce Záložní VS-ZDRS-CO města 

Článek z knihy Bolevec a okolí - Karel Foud

Stejně jako na jiných příhodných místech ležících ve městě nebo jeho blízkosti, také strategické polohy Nad Vinicemi využila nacistická Luftwaffe v letech II. svět. války ke zřízení pozice protiletadlového dělostřelectva určené k obraně protektorátního cíle č. 1 - zbrojovky Škoda. Byly zde umístěny nejméně 3 baterie těžkých kanónů vzor 37N ráže 88mm. Dodnes lze v místech někdejších palebných postavení (palpostů) ležících v příletové trase spojeneckých bombardérů spatřit nevelký betonový bunkr, obrácený svými průzory na nedaleké Škodovy závody. Svah nad současnou Zoologickou a botanickou zahradou hodlali okupanti díky situování a teréní konfiguraci také využít ke stavbě podzemní centrály určené k řízení palby protiletadlových baterií FLAK Untergruppe Pilsen, která měla nahradit do té doby využívaný velín umístěný v "Zámečku" u Radčic. Přesný rozsah pravděpodobně již ne dokončeného komplexu chodeb a dalších podzemních prostor nebyl dosud uspokojivě objasněn. Lze předpokládat, že Němci při svém úsilí zbudovat zde rozsáhlý komplex podzemních chodeb využili staré vinné sklepy. Centrála byla v provozu zřejmě až  v posledních měsících války a to jen v případě vyhlášení akutního nebezpečí a leteckého poplachu.


Jeden ze zasypaných vstupů do komplexu (v Lochotínském parku).

Značně sesutou chodbou,

se asi po 40 metrech dostaneme na konec, chodba je zalita betonem,

a to kvůli nad ní prochazejicí silnicí.

Zde je vidět, kudy se beton do chodby dostal:-)


 Dále za silnicí je v trávě vidět propad chodby, který je čas od času zasypán zeminou...

Zde je fotka z roku 2004


Na leteckém snímku:
červená 01: zasypaný vstup z parku
červená 02: propad za silnicí v trávě
červená 03: propad kontejnerového stání v roce 1991
červená 04: větrací šachta
žlutá 01,02,03: podle pamětníka údajné vstupy (betonové kopule) do podzemí, umístění dosti nepřesné +-30m :-)


Podzemní kompex byl jistě velice rozsáhlý, nezbylo z něj ale asi moc. Část pod sídlištěm Vinice, je nenávratně zalita betonem. Při výstavbě sídliště v 90. letech, se začaly propadat paneláky v okolí "červené tečky 03", podzemní prostor byl celý sanován (vyplněn betonem).  Rovněž čtyřproudá příjezdová komunikace, značně změnila původní terén, tam kde se měly nacházet údajné vstupní šachty, dnes není žádný náznak. Na povrchu vstup vypadal jako malý bunkr/pozorovatelna.  Z něj se sestoupilo po dlouhých schodech do spletitého kompexu zděných chodeb.


Naproti zasypanému vstupu z parku,

se nachází nenápadný kopeček.

Jedná se o tzv. výsypku,

kopec tedy vznikl vyvážením vytěžené zeminy.


Jiná (zachovalá) část komplexu...

uzavřená...


aktualizace 24.01.10

Část bývalé nacistické podzemní centrály v prostoru  sídliště Vinice. Jedná se zachovalou část, v areálu botanické zahrady, v současné době je kryt přestavován na noční expozici plzeňské ZOO.
Fotografie z roku 2006, kdy je kryt ještě v původním stavu, před přestavbou.


(stav 05/06)


uzavřený nouzový průlez

elektroistalace

zpět ven, chodbou tesanou v pískovci

dnes je tato chodba změněna k nepoznání...
  v souvisosti s zpřístupněním objektu veřejnosti
                                                           bylo nutno tuto chodbu rozšířit a vyztužit
                                                     (stav rok 2008)


...

zpevněný strop

...

boční výlez

nouzový průlez z druhé strany

...

...

...

"tajemná pitevna"

"tajemný pitevní stůl"

pohled zpět

úzké klenuté chodby

jedna z 16ti místností

...

...

větrací šachta

...

...

kryt se v zimě údajně využíval k zimování želv, možná byly právě zde

...

...

protitlaková přepážka

a "tajemné pitevní dlaždičky"

...

...

...

...

...

hlavní východ

nenápadný domek nalepený na skálu skrýval vstupODKAZY:

Plzen.cz - expozice

Tn.cz - pitevna

Denik.cz - expozicePokračování někdy příště...

Zpět