Kryt pod náspem u Hlavního nádraží ČD


Jeden vstup

neskutečný bordel

druhý vstup

...

...

...

Ačkoli se jedná pouze o malý protiletecký kryt někdy z dob 2. svět. války, nutno dovnitř vstupovat v protichemickém obleku a s dýchacím přístrojem. Kryt se nachází nedaleko hlavního nádraží a je hojně využíván jako noclehárna lidí bez domova, strach z nákazy a otravy zdejšími plyny, mě nedovolil objekt celý prozkoumat. Ale pravděpodobně se jedná jen o jednu 2x zalomenou chodbu, s výlezy na obou koncích.

Zpět