Kryt Škoda K1000  (kino)


(stav 03/16)


...

...

šatny...

předsálí

předsálí

kinosál...

...

...

...

...

...

předsálí

...

malý sál

...

...

...

...
sklad/dílna....

...

...

...

promítací kabina...už neníFXA03 Filmtechnika Budapestlehce vlhký rozvaděč

FVZ

...

...

...kotel

akumulátorovna


exit


Kryt K1000 v areálu ŠKODA je největší víceúčelový kryt v Plzni

Zpět