Protiatomový kryt ŠKODA Dopravní technika I.


Tak pojďte dále,

pohodlně se usaďte,

zapalte si.Filtroventilační

místnost.

Zpět do šatny a napravo

do hlavní ukrývací místnosti

a dále napravo dveřmi do

kinosálu.

Takový normální kinosál, jen ty rozvody vzduchu.

Směr služební místnost a promítací kabina.

Trocha nostalgie při pohledu

na kalendáře z 80. let

a staré

černobílé fotky...

Ještě sociální

zařízení,

a ven.

Zpět