Protiatomový kryt ŠKODA -  INSTAV


vstup

po několia metrech - nouzový výlez

centrální sál

centrální sál


centrální sál


centrální sál


centrální sál

centrální sál
pohled na promítací kabinu

promítací kabina

pohled na strojovnu vzduchotechniky

FVZ

FVZ

FVZ 300

schéma
MEOFLEX RT 4P
(čtecí zařízení)


vedlejší sál - nouzvý výlez

za prosklenými dveřmi, výstup do budovy

pohled zpět do centrálního sálu

Zpět