Protiatomový kryt Železárny Hrádek u Rokycan

(stav 03/10)


Budova hlavního skladu železáren Hrádek

nouzový výlez, zub bagru již zapracoval...

vstupní protitlakové dveře pod schodištěm...

dále i bez zazvonění...

první protitlakové dveře...

odmořovací místnost a druhé protitlakové dveře...

pohled do první místnosti...

po pravé straně zakrytá studna...

pohled zpět,..

na otevřenou studnu...

zásobníky vody...

sociální zařízení...

...

místnos s FVZ

...

...

...

...

...

zpět v první místnosti

průhled do druhé

vybavené 

dřevěnými

regály

...

rum tuzemský - archivní

...

...

třetí místnost

pohled zpět

...

nouzový výlez

zalomená šachta

ven.


Jedná se o vcelku zachovalou monolitickou podzemní stavbu, kryt je rozdělen do tří totožných místností o celkové kapacitě asi 150 osob.
Budova hlavního skladu bude co nevidět srovnána se zemí, s ní navždy zmizí i tento protiatomový kryt.


Obdobný kryt se nachází nedalko pod jednu z výrobních hal.

Zpět