Střešní pozorovatelna  - ul. Politických vězňů 23

Loc: 49°43'37.704"N, 13°22'13.321"E

(stav 01/13)

Přístup k pozorovateleně není možný, jedná se o soukromý objekt!


Obdélníková pozorovatelna, (cca 2/3m) je umístěna na střeše nejvyššího domu v okolí,  z jihu je přilepena na strojovnu výtahu,  v době války, (vlastně ani dnes) tímto směrem nebylo co pozorovat.  Pozorovatelna je zděná, opatřena třemi průzory ve zdi, ty jsou kryty silnými plechy. Čtvrtý průzor je umístěn ve vstupních dveřích.


celkový pohled od severovýchodu
pohled na jihozápad

na jihovýchod

severovýchod

severkryt průzoru

pohled od vstupu

od podlahy na strop

ven

detailcelkový pohled od východu

od  jihozápadupanorama


Pozorovatelna není běžně přístupná, vsutup je možný jen po domluvě s majitelem objektu!


(stav 12/11)
pohled od Majerovy ul.

pohled od Majerovy ul.

pohled od Majerovy ul.

pohled od Raisovy ul.

pohled od Raisovy ul.

pohled od Raisovy ul.

pohled od Raisovy ul.

pohled od Raisovy ul.

pohled od Raisovy ul.

z ul. Politických vězňů

z ul. Politických vězňů

Zpět