Pozorovatelna Lobzy

Loc: 49°44'35.117"N, 13°24'53.38"E

(stav 08/08)


Válcová pozorovatelna

se čtyřmi průzory

v zahrádkářské kolonii Lobzy.

Schodná s pozorovatelnou

na vrchu Mikulka.

pohled na východ

pohled na jih

Zpět