Pozorovatelna CO na vrchu Mikulka

Loc: 49°45'57.072"N, 13°22'56.024"E


(stav 09/09)

(stav 01/06)


Byla vystavěna

v těsném sousedství

starší válcové

pozorovatelny.


Fotky válcové pozorovatelny

Zpět