Německá střílna Stod ž.s.

Loc: 49°38'24.293"N, 13°9'21.219"E

(stav 02/08)
dnes zazděno
Dle kolemjdoucího pamětníka: Sloužila k hlídání německých vojenských vlaků, stojících ve stanici, či k hlídání nově přijíždějících od Plzně. Průzory střílny jsou namířeny pouze do kolejiště a  směrem k Plzni, směr Nemecko nebyly třeba. Za střílnou se ještě na počátku 80. let nacházela stará nádražní budova, ta byla zbořena a 40m JZ postavena nová. Střílna tedy byla situována přímo před nádražní budovou, dnes je na volném prostranství. Směrem na JZ byly ještě dvě obdobné střílny, zničené hned po válce, kvůli rozšíření nádraží.
 

Zpět