SKLEPY


Pivovarské sklepení, jedná se spleť chodeb a místností, vyhloubené v pískovcovém podloží, pod budovami Plzeňského pivovaru. Celková délka dosahuje devíti kilometrů. Pivo se zde skladovalo v dřevěných sudech a kádích. Od roku 1993 se již tyto sklepy nevyužívají. K uskladnění piva nyní slouží moderní velkokapacitní tanky.


Malý sklípek se studnou, nachází se na nádvoří  v nově upraveném parku za Velkou Synagogou. V současnosti uzamčen, takže si přesný rozsah již nepamatuji. Fotky