Sklad výbušnin bývalého povrchového dolu Ejpovice
Těžba v lomu byla zahájena roku 1952, roku 1967 byla zastavena pro nerentabilnost.

(stav 01/13)


vstupní štola

první zatáčka 

pokračujeme dál

zbytek vzduchotechniky

zborcená místnost

...

skladovací kobkadetail ventilace

poslední jedenáctá kobka

čelba, dál už nicdetail výhybky


Zpět